Power Plus BOX – Osnovna škola Jakovo

U februaru 2017. pušten je u rad kaskadni sistem uređaja Power Plus Box 1002+1003 EXT koji služe za grejanje osnovne škole. Uređaj je montiran kao zamena postojećih kotlova na čvrsto gorivo.