Power Plus

Energija kondenzacije

Bereta predstavlja Power Plus, novu zidnu kondenzacionu toplotnu grupu niske emisije zagađenja. Gama se sastoji od Verzija Master i Slave koje omogućavaju optimiziranje rada instalacije u kaskadi sinhronizovanim upravljanjem. Modeli Master mogu funkcionisati samostalno, dok su modeli Slave (koristi se samo u kombinaciji sa modelom Master) projektovani isključivo za instalacije u kaskadi. U ponudi su dva modela Master sa toplotnom snagom od 50 i 100 kW i jedan model Slave toplotne snage 100 kW. Kotao upravlja stvaranjem toplote pomoću klimatskih krivih te se može primeniti na instalacijama koje rade na različitim temperaturama.

Tehnička dokumentacija i uputstva

Kod Model Opis modela Dokumenti
Power Plus Power Plus Profesionalni PowerPlus – Katalog
Power Plus Power Plus Profesionalni POWER PLUS – Katalog Master + Slave
Power Plus Power Plus Profesionalni Uputstvo za montažu i korišćenje