Power X

Karakteristike proizvoda

Zidni kondenzacioni kotao namenjen grejanju manjih poslovnih i stambenih objekata

 1. – Bimetalni (inox-bakar) kondenzacioni izmenjivač.
 2. – Modulacija 1:6
 3. – Kondenzacioni kolektor.
 4. – Low Energy modulaciona pumpa (ErP norma – EEI ≤ 0.20), 7m napora, cisklus protiv blokade.
 5. – Upravljanje sa tri kruga: visoka temperatura, niska temperatura i priprema TSV
 6. – Otvor za analizu sagorevanja.
 7. – Pre-mix gorionik sa niskom emisijom gasova: Klasa 5 (UNI EN 483).
 8. – Mogućnost direktnog povezivanja na bojler preko eksternog 3-krakog ventila.
 9. – Klimatska termoregulacija preko spoljne sonde (opcija)
 10. – Elektronska ploča sa autodijagnostikom i zaštitiom od smrzavanja.
 11. – ΔTgasovi/povratna voda: max 5°C

Tehnička dokumentacija i uputstva

Code Model Description Documents
20114814 Power X 50 Katalog