Novella

Karakteristike proizvoda

Linija Novella, je linija stabilnih kotlova koji služe samo za grejanje a imaju atmosferski gorionik i tučani izmenjivač. Izrađuju se u 10 različitih modela u rasponu od 24 do 71 kW sa otvorenom ili 26 i 32 kW sa zatvorenom komorom za sagorevanje. U slučaju potrebe za velikom količinom tople sanitarne vode ostavljena je mogućnost priključenja na akumulacione bojlere Aquaplus ili Aquamax.Zajednički dizajn pruža najbolju mogućnost izbora za određenu instalaciju. Sem toga, zahvaljujući
dodatnoj opremi, postoji mogućnost sprezanja čime se dobijaju uređaji velikih snaga.

Tehnička dokumentacija i uputstva

Code Model Opis Dokumenta
Novella Novella Katalog