Tradicionalni kotlovi

Tradicionalni kotlovi predstavljaju tipove uređaja koji sagorevaju smešu gasa i vazduha u optimalnom omeru i na taj način, uz visok stepen iskorišćenja, služe za grejanje i pripremu sanitarne vode. Prema načinu sagorevanja dele se na dimnjačke i fasadne modele. Dimnjački modeli za sagorevanje koriste vazduh iz prostorije u kojoj se nalaze a produkte sagorevanja izbacuju u dimnjak. Da bi uređaj radio bezbedno i sa maksimalnim učinkom neophodno je da prostorija u kojoj se nalazi ima otvor na spoljnom zidu i na taj način osiguran dovod svežeg vazduha u svakom trenutku. Potrebno je da dimnjak bude izolovan kako se dimni gasovi ne bi ohladili do tačke kondenzacije i oštetili dimnjak. Fasadni modeli koriste fabričke dimovode za odvođenje gasova i dovod vazduha. Dimovodi mogu da budu koaksijalni ili separatni, u zavisnosti od tipa instalacije i dužine dimovoda. Velika ponuda u izboru dimovoda pruža maksimalnu slobodu pri izboru mesta za montažu kotla.

Kategorije proizvoda

Gde se nalazimo

Đuje i Draoljuba 2a, 11000 Beograd