Mynute Green

Mynute Green: tradicija se razvija.

Mynute Green zadržava sve posebnosti game Mynute, ali se prilagođava novim potrebama. Veoma visoki energetski učinak i niske emisije predstavljaju važan faktor za korisnike kojima je bitna ušteda i poštovanje okoline.

Mynute Green

koristi tri posebne izvedbe dimovoda, među njima i onu za ubacivanje u postojeći dimnjak, spoljnu sondu (na zahtev) za regulaciju toplote, koja optimizirajući potrošnju omogućava povećanje komfora u kući. Osim navedenog, Mynute Green, zahvaljujući uređaju Connect Base, može upravljati različitim zonama sa visokom i niskom temperaturom.

Tehnička dokumentacija i uputstva

Kod Model Opis modela Dokumenti
Mynute Green Ekološki kondenzacioni zidni kotlovi, kombinovani ili samo za grejanje Mynute Green – Katalog 2008
Mynute Green Ekološki kondenzacioni zidni kotlovi, kombinovani ili samo za grejanje Uputstvo za montažu i korišćenje Mynute GRREN
Mynute Green Ekološki kondenzacioni zidni kotlovi, kombinovani ili samo za grejanje Mynute Green – SRB