Rezidencijalni

Rezidencijalni program obuhvata uređaje namenjene grejanju manjih ili srednje velikih objekata koji se koriste kao stambeni ili poslovni prostori. Program obuhvata toplotne pumpe, kondenzacione i tradicionalne gasne kotlove. Toplotne pumpe mogu se koristiti za grejanje i hlađenje prostora, dok se kotlovi koriste za grejanje i pripremu sanitarne vode, u zavisnosti od tipa kotla. Kompletan program je u potpunosti orijentisan u pravcu novih tehnologija koje kao rezultat daju smanjenu potrošnju energenata i smanjeno zagađenje životne okoline.

Kategorije proizvoda

Gde se nalazimo

Đuje i Draoljuba 2a, 11000 Beograd