Hydronic Unit LE

Toplotna pumpa vazduh – voda

Karakteristike proizvoda

• Serijski montirana cirkulaciona pumpa niske potrošnje
• Idealna za grejanje, hlađenje i pripremu sanitare vode
• Kompresor Twin-Rotary sa tehnologijom DC-Inverter (4 kW Rotary)
• Opseg rada -20°C /+46°C
• Maksimalna temperatura u grejanju 60°C
• Daljinska komanda kao serijska oprema
• Mogućnost pripreme tople sanitane vode preko spoljnog 3-krakog ventila.
• Elektronski ekspanzioni ventil
• Ekspanziona posuda kao serijska oprema
• Smanjen nivo buke
• Rashladna tečnost R410A

Tehnička dokumentacija i uputstva

Code Model Opis Dokumenta
Hydronic Unit LE Hydronic Unit LE Katalog