Fonte

Fonte, topla voda u kompaktnim dimenzijama

Gasni bojleri služe za pripremu sanitarne vode na protočnom principu. Modulacioni gorionik omogućava konstantnu temperaturu. Poželjno je da se montira u blizini točećeg mesta da bi se smanjili gubici i vreme čekanja. U ponudi su dve varijante: uređaj sa priključkom na dimnjak – Fonte i fasadna verzija – Idrabagno

Kao proizvod istraživanja i bogatog iskustva Beretta je stvorila novu liniju protočnih bojlera FONTE, projektovanu tako da ponudi maksimalan komfor u sanitarnom režimu,
maksimalnu uštedu i jednostavno korišćenje. Zahvaljujući ekstremno malim dimenzijama FONTE se može ugraditi u vrlo ograničenim prostorima tako da predstavlja idealno rešenje za zahtevne Generalni uvoznik PMNd.o.o. Jagodinska2,11090 Beograd, Srbija Tel./Fax:+381112370013, 2379496 Preuzmite Beretta aplikacije na: 2 potrebe modernih objekata. Gama se sastoji od modela sa otvorenom komorom, u verziji sa pilot plamenom AP i u verziji sa baterijom i jonizacijom (11 i 14 l/min).

Visoka energetska klasa i niska potrošnja

Stupanje na snagu Evropske Direktive ErP (26.09.2015.) predviđa obaveznu energetsku etiketu i klasifikaciju protočnih bojlera. Obavezna etiketa, na transparentniji način, sadrži karakteristike proizvoda koje su uporedive i koje korisniku daju mogućnost da odabere energetski efikasniji.
Na taj način, i protočni bojleri učestvuju u dostizanju cilja “20-20-20” da se sa rokom do 2020: smanji za 20% emisija gasova (CO2), poveća za 20% korišćenje energije iz obnovljivih izvora i smanji za 20% potrošnja energije u zemljama članicama EU.

Tehnička dokumentacija i uputstva

Kod Model Opis modela Dokumenti
Fonte Fonte Protočni bojleri Katalog
Fonte Fonte Protočni bojleri Uputstvo za montažu i korišćenje