Dodatna oprema (kotlovi)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Dodatna oprema (solar)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

kondenzacioni kotlovi

Gasni kondenzacioni kotlovi, za razliku od tradicionalnih kotlova, dodatno koriste i toplotnu energiju dimnih gasova. Na taj način postižu znatno veću efikasnost čime se smanjuju troškovi grejanja ali i emisiju štetnih gasova. Kao i tradicionalni kotlovi i kondenzacioni se mogu koristiti za grejanje i pripremu sanitarne vode. Idealni su za uparivanje sa nekim od savremenih sistema: toplotnom pumpom ili solarnim sistemima. Kondenzacioni kotlovi koriste energiju dimnih gasova za predgrevanje vode iz povrata grejanja. Na taj način temperatura dimnih gasova se spušta ispod 56°, a to je tačka na kojoj se dimni gasov pretvaraju iz gasovite u tečnu fazu. Ceo proces se odvija u kondenzacionom izmenjivaču od aluminijuma koji se pokazao kao izuzetno efikasan i otporan. Obzirom na nisku temperaturu dimnih gasova, dimovodni sistemi se izrađuju od plastičnih cevi, a maksimalne dužine omogućavaju veliki izbor pri montaži.

Profesionalni

Uređaji koji pripadaju Profesionalnom programu služe za realizaciju najsloženijih grejnih sistema. Kaskadnim povezivanjem kotlova, mogu se realizovati sistemi velikih snaga. Reč je o kaskadama kondenzacionih kotlova za spoljnu ili unutrašnju montažu. Odabir opreme se mora izvršiti vrlo pažljivo kako bi se ostvario maksimalan učinak i maksimalan stepen iskorišćenja. Pre-mix gorionik je projektovan da radi u režimima smanjene emisije štetnih gasova, ispod restriktivnih evropskih limita, što omogućava da modeli Power Max i Power Max Box budu u Klasi 6 za NOx prema UNI EN 15502-1. Modulacija od minimalne do maksimalne snage omogućava fleksibilnost u radu koju ne pruža ni jedan drugi sistem.

Rezidencijalni

Rezidencijalni program obuhvata uređaje namenjene grejanju manjih ili srednje velikih objekata koji se koriste kao stambeni ili poslovni prostori. Program obuhvata toplotne pumpe, kondenzacione i tradicionalne gasne kotlove. Toplotne pumpe mogu se koristiti za grejanje i hlađenje prostora, dok se kotlovi koriste za grejanje i pripremu sanitarne vode, u zavisnosti od tipa kotla. Kompletan program je u potpunosti orijentisan u pravcu novih tehnologija koje kao rezultat daju smanjenu potrošnju energenata i smanjeno zagađenje životne okoline.

Solarni sistemi

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Toplotne pumpe

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Tradicionalni kotlovi

Tradicionalni kotlovi predstavljaju tipove uređaja koji sagorevaju smešu gasa i vazduha u optimalnom omeru i na taj način, uz visok stepen iskorišćenja, služe za grejanje i pripremu sanitarne vode. Prema načinu sagorevanja dele se na dimnjačke i fasadne modele. Dimnjački modeli za sagorevanje koriste vazduh iz prostorije u kojoj se nalaze a produkte sagorevanja izbacuju u dimnjak. Da bi uređaj radio bezbedno i sa maksimalnim učinkom neophodno je da prostorija u kojoj se nalazi ima otvor na spoljnom zidu i na taj način osiguran dovod svežeg vazduha u svakom trenutku. Potrebno je da dimnjak bude izolovan kako se dimni gasovi ne bi ohladili do tačke kondenzacije i oštetili dimnjak. Fasadni modeli koriste fabričke dimovode za odvođenje gasova i dovod vazduha. Dimovodi mogu da budu koaksijalni ili separatni, u zavisnosti od tipa instalacije i dužine dimovoda. Velika ponuda u izboru dimovoda pruža maksimalnu slobodu pri izboru mesta za montažu kotla.

Kategorije proizvoda

Gde se nalazimo

Đuje i Draoljuba 2a, 11000 Beograd