Vakumski solarni kolektor SC-V

Visoki stepen iskorišćenja zahvaljujući vakumskoj termičkoj izolaciji
Visokoselektivna bakarna apsorbciona površina
Apsorbcija kolektora: 95%
Temperatura stagnacije kolektora: 270°C
Mogućnost vezivanja do 6 kolektora u seriji
U skladu sa normom UNI 12975
Dodatna oprema
1151019 priključci za povezivanje kolektora 3/4“
1151049 nosač za 1 kolektor SC-V (kosi krov)
1151039 nosač za 1 kolektor SC-V (ravan krov)
1151069 nosač za 2 kolektora SC-V (kosi krov)
1151059 nosa~ za 2 kolektora SC-V (ravan krov)
1151079 set za povezivanje dodatnih nosača SC-V
1151009 – SC-V dimenzije 1.647 x 1.612mm – površina 2,57 m2