Idra DS

Solarni akumulacioni bojler od emajliranog čelika
Izmenjivač toplote sa duplom spiralom
Spirale visokog stepena termičke razmene
Magnezijumska anoda kao serijska oprema
Dodatna oprema
1220599 sonda sa epruvetom
20001450 automatika SUN 3
20001224 IDRA DS 200 1.300 x 603mm 203 lit
20001225 IDRA DS 300 1.800 x 603mm 298 lit
20001226 IDRA DS 430 1605 x 753mm 433 lit
20001227 IDRA DS 550 1.950 x 753mm 546 lit
20009114 IDRA DS 750 1.870 x 1.000mm 716 lit
20001400 IDRA DS 1000 2.195 x 1.000mm 875 lit
20002597 IDRA DS 1500 2.120 x 1.200mm 1450 lit
20002598 IDRA DS 2000 2.405 x 1.300mm 2054 lit
20002599 IDRA DS 3000 2.665 x 1.450mm 2959 lit