Dodatna oprema i pribor za kotlove

Dodatna oprema kao izuzetno bitan deo gasnog uređaja, omogućava jednostavnu montažu u svim uslovima. Zbog toga je važno koristiti dodatnu opremu “Beretta”, jer jedino tako možemo garantovati vrhunske performanse gasnih uređaja. Osim nekoliko vrsta dimovodnih kolektora, Beretta nudi i veliki izbor cirkulacionih pumpi namenjenih za rad u najtežim uslovima eksploatacije. Za potpuni komfor u ponudi su sedmični termostat i set za klimatsku regulaciju, kao spoj izuzetnog komfora i velike uštede u potrošnji gasa.
Pribor:
Najčešće korišćeni dimovodni sistemi
Pribor za kondenzaciju
Koaksijalni sistem
Odvojeni sistem
Posebna dodatna orema
Dodaci za hidraulički i električni krug
Dodatna oprema za protočne bojlere
Dodatna oprema za komfor